Βαθμολογία

Ποιοι επιλέχθηκαν για τις 7.400 θέσεις του ΟΑΕΔ

Ενα δώρο Χριστουγέννων πήραν 7.400 άτομα, εκείνοι που επιλέχθηκαν για τις ισάριθμες θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων και ο οριστικός πίνακας αποκλειόμενων. Οσοι έχουν επιλεγεί θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης εδώ