Βαθμολογία

Νέοι ταμιευτήρες στο νομό Λάρισας

Εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, οι Προμελέτες-Οριστικές Μελέτες Ταμιευτήρων Ν. Λάρισας στις θέσεις α) Δελέρια-«Χείμαρρος Μπεγδένι» β) Καλό Νερό γ) Αγία Τριάδα δ) Άγιος Αντώνιος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων ύψους 27.000.000 €.

Με την κατασκευή των ταμιευτήρων σε παραποτάμους του Ενιππέα στις παραπάνω θέσεις, εκτιμάται ότι αποθηκεύεται νερό συνολικού όγκου 8.720.000 κυβικών μέτρων, όπου θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 19.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Νομού Λάρισας.

Παράλληλα, με την εξοικονόμηση του επιφανειακού νερού, εκτιμάται ότι θα λυθεί το σημαντικό πρόβλημα της πτώσης της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα λόγω της υπεράντλησης που έχει πραγματοποιηθεί, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής και Ανατολικής πεδιάδας της Θεσσαλίας.

Πηγή: thessalianews