Βαθμολογία

Από «κόσκινο» οι δημόσιοι υπάλληλοι

Από αυστηρό έλεγχο θα περάσουν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι Διοικητικού-Προσωπικού τα πιστοποιητικά όλων των δημοσίων υπαλλήλων, μετά από εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισημαίνει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν ανακριβή στοιχεία θα πρέπει να ανακληθεί ο διορισμός του εν λόγω υπαλλήλου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη δύσκολη αυτή προσπάθεια, ώστε να αποκαταστήσουμε παλαιές αδικίες και να αποτρέψουμε τη δημιουργία νέων, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμόρφωσης των δομών της δημόσιας διοίκησης» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Με εγκύκλιό του, ο κ. Μητσοτάκης ζητά από όλες υπηρεσίες του Δημοσίου τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των πιστοποιητικών και στοιχείων που σχετίζονται με την πρόσληψη, τη μετάταξη ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Ο υπουργός ζητά από τους αρμοδίους προϊσταμένους Διοικητικού-Προσωπικού, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδίδουσες Αρχές, να ελέγξουν τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και να διασταυρώσουν τα δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τυπικά προσόντα διορισμού, μετάταξης ή μετατροπής της εργασιακής σχέσης.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδίδουσες Αρχές βεβαιώσουν ανακρίβεια των στοιχείων που τους αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού- Προσωπικού (πχ έκδοση τίτλου σπουδών, βαθμός πτυχίου, επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις, κλπ), ή σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι τα απαιτούμενα από την οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, τότε οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού θα πρέπει να προβούν στην ανάκληση του διορισμού των υπαλλήλων με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση, από την οποία θα προκύπτει η δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της παρανομίας.

Στην περίπτωση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να κινηθεί η διαδικασία αναζήτησης τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων διοίκησης που είχαν την ευθύνη ή συνήργησαν στην παράνομη πράξη. Σημειώνεται ότι την εφαρμογή της εγκυκλίου θα παρακολουθεί το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

«Μετά από τέσσερις μήνες εντατικών ελέγχων έρχονται στο φως τα πρώτα αποτελέσματα για το ζήτημα των πλαστών δικαιολογητικών, που χρησιμοποίησαν υπάλληλοι κατά τον διορισμό τους ή την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Ήδη, από τον μέχρι τώρα έλεγχο, στη Δημοτική Αστυνομία εντοπίστηκαν 45 τέτοιες περιπτώσεις, οι διορισμοί των οποίων σταδιακά ανακαλούνται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα των πλαστών δικαιολογητικών είναι υπαρκτό. Την έκταση του φαινομένου όμως, τώρα επιχειρούμε να μάθουμε» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ