Βαθμολογία

Έρχεται το επίδομα μειονεκτικών περιοχών

Την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση του 2012 θα λάβουν στα τέλη του 2013 δικαιούχοι μέλη οικογενειών που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς η μη έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν επέτρεψε την καταβολή του ποσού πέρυσι.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού θεσπίστηκε η χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Με τις διατάξεις αυτές, δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Σύμφωνα με το newsbeast.gr, ειδικότερα το ύψος της υπόψη εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του στο ποσό των 600 ευρώ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και των 300 ευρώ εφόσον αυτό κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 4.700 ευρώ.

Επειδή κατά το έτος 2012 δεν κατέστη δυνατό να καταβληθεί η εισοδηματική ενίσχυση λόγω μη έκδοσης της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α., τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αυτής μπορεί να κατατεθούν από τους δικαιούχους κατά το τρέχον έτος 2013.