Βαθμολογία

Νέο ιστορικό ρεκόρ για την ανεργία

Στο 27,4%, που αποτελεί νέο ρεκόρ, έφτασε η ανεργία τον Σεπτέμβριο παρουσιάζοντας οριακή άνοδο από 27,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Το αντίστοιχο ποσοστό του Σεπτεμβρίου 2012 ήταν 26%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Σεπτέμβριο του 2013 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.639.429 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.376.463 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.327.859 άτομα.

Κατά ηλικιακή ομάδα, στους νέους 15-24 η ανεργία έφτασε το 51,9%, στην κατηγορία 25-34 το ποσοστό των ανέργων φτάνει το 36,8%, στους 35-44 η ανεργία έφτασε το 24,4% και στους 45-54 οι άνεργοι φτάνουν το 20,3%. 

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 54.128 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2012 (μείωση 1,5%) και αυξήθηκαν κατά 5.397 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (αύξηση 0,1%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 77.161 άτομα σε σχέση με το Σεπτέβριο του 2012 (αύξηση 5,9%) και κατά 14.023 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (αύξηση 1,0%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 25.175 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012 (μείωση 0,8%) και κατά 5.296 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (μείωση 0,2%).