Βαθμολογία

Κατάπτωση εγγυητικής για Φωστήρα και Καβάλα

«Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1.Αίτηση του αθλητή Ηλία Κάμπα περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Π.Ο. ΦΩΣΤΗΡ 2013.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
2.Αίτηση του τρίτου Ζαχαρία Σωτηρίκα περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
3.Αίτηση του προπονητή Λεωνίδα Γαρδικιώτη περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ
4.Αίτηση του προπονητή Σωτηρίου Μανωλόπουλου περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΑΡΗΣ. (ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΝΑΒΟΛΗ για 18-12-13

5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

(α) Άδειες 69Α
- ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Σουραβλάς Δημήτριος 6,67% ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ η άδεια

(β) Άδειες 69Α
- ΠΑΕ Γ.Σ. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1927
Ρέλλας Αντώνιος 81,41% ΑΝΑΒΟΛΗ για 18-12-13

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 18-12-2013 και ώρα 12.00».