Βαθμολογία

Μειώθηκαν τα εμβάσματα των αλλοδαπών

Σημαντική μείωση εμφανίζουν τα εμβάσματα των αλλοδαπών εργαζομένων που εργάζονται στην Ελλάδα προς τις χώρες τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Εurostat.

Το 2012, οι ξένοι εργαζόμενοι σε κράτη- μέλη της Ε.Ε. απέστειλαν στις χώρες καταγωγής τους εμβάσματα συνολικού ύψους 38,778 δισ. ευρώ, έναντι 39,036 δισ. ευρώ το 2011.

Στην Ελλάδα, η κρίση και η ανεργία φαίνεται ότι έπληξε τους ξένους εργαζόμενους, δεδομένου ότι το ποσό των εμβασμάτων μειώθηκε δραστικά, από τα 922 εκατ. ευρώ το 2011, στα 651 εκατ. ευρώ το 2012. Τα 575 εκατ. ευρώ εστάλησαν σε τρίτες χώρες και τα υπόλοιπα 76 εκατ. ευρώ σε άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ.

Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, οι ξένοι εργαζόμενοι στην Κύπρο έστειλαν, το 2012, εμβάσματα στη χώρα τους το συνολικού ύψους 107 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17 εκατ. ευρώ αφορούσαν άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ και 90 εκατ. ευρώ τρίτες χώρες. Το 2011, το συνολικό ποσό των εμβασμάτων εργαζομένων που εστάλησαν από την Κύπρο σε κοινοτικές και τρίτες χώρες ήταν 105 εκατ. ευρώ.

Η χώρα από την οποία έγιναν τα περισσότερα εμβάσματα σε αξία ήταν η Γαλλία, όπου ανήλθαν σε 8,770 δισ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Ιταλία με 6,833 δισ. ευρώ, η Ισπανία με 6,581 δισ. ευρώ και η Γερμανία με 3,080 δισ. ευρώ.

Πηγή: newpost.gr