Βαθμολογία

Από τους τελευταίους στην Ευρώπη οι Κύπριοι μαθητές

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στις δεξιότητες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες, κατατάσσει τους 15χρονους Κύπριους, μελέτη του ΟΟΣΑ, που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, από κοινού με την Κομισιόν. Η ΕΕ, ως σύνολο, υστερεί σημαντικά όσον αφορά τα μαθηματικά.

Η εικόνα είναι πιο ενθαρρυντική όσον αφορά τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση, όπου η Ευρώπη βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ώστε να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για το 2020, δηλαδή να μειώσει το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις κάτω από το 15%.

Αναφορικά με την Κύπρο, το 2012 το 32,8% των 15χρονων είχε χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, επίδοση που ήταν η τρίτη χειρότερη στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στα μαθηματικά έχει πρόβλημα το 42% των 15χρόνων Κυπρίων, επίδοση που ήταν η δεύτερη χειρότερη στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία, και στις θετικές επιστήμες το 38,6%, που ήταν η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ. Στην Ελλάδα είχε πρόβλημα στην ανάγνωση το 22,6%, στα μαθηματικά το 35,7% και στις θετικές επιστήμες το 25,5%.