Βαθμολογία

Προσωρινό «στοπ» στο κυνήγι από το ΣτΕ

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε η πρόεδρος του Ε' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αγγελική Θεοφιλοπούλου έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα της Ζωοφιλικής Οικολογικής Ένωσης Ελλάδος, σταματώντας το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί επί της αίτησης αναστολής.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης που κατέθεσαν τα μέλη της Ένωσης στρέφεται ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία ρυθμίζονταν τα ζητήματα της θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014. Όπως υποστηρίζει η Ένωση στην αίτησή της, η φετινή προβλεπόμενη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου άρχισε ιδιαίτερα πρώιμα στις 20 Αυγούστου του 2013 και θα διαρκέσει υπερβολικά παρατεταμένα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2014, βλάπτοντας την αναπαραγωγική δυνατότητα όλων των ειδών της άγριας πανίδας και θέτοντας σε κίνδυνο την αποδημία τους.

Επιπλέον οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι στην έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν ελήφθη υπ' όψιν ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, ούτε υπήρξε πρόβλεψη απαγόρευσης της θήρας για τις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο NATURA 2000. Παράλληλα τονίζουν πως η επίμαχη απόφαση παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, διεθνείς συμβάσεις και κοινοτικές οδηγίες, αλλά και την ελληνική νομοθεσία. Μέχρι να αποφανθούν οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι κυνηγοί θα πρέπει να κάνουν υπομονή.

Πηγή: antenna.gr