Βαθμολογία

Σε 45 ημέρες οι συντάξεις από τον ΟΑΕΕ

Ο μεγαλύτερος φόβος, όσων αποφάσιζαν να βγουν στη σύνταξη, ήταν ο χρόνος αναμονής μέχρι να πιστωθούν τα χρήματα στο λογαριασμό τους, δηλαδή μέχρι να βγει η σύνταξή τους,

Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις ενώ ο χρόνος αναμονής, θεωρητικά, θα έπρεπε να είναι από 8 έως 16 μήνες, τελικά ήταν πολύ μεγαλύτερη και έφτανε ακόμη και τα δύο χρόνια.

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ άμεσα αναμένεται να πάρουν το 80% της σύνταξης περίπου 30.000 ασφαλισμένοι του Ταμείου, καθώς θα ξεμπλοκάρει η διαδικασία για την προσύνταξη.

Σύνταξη σε 45 έως 75 ημέρες

Με την εγκύκλιο του Ταμείου αναμένεται να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν προσύνταξη μέσα σε 45 ημέρες ή το πολύ σε 75 ημέρες σε περίπτωση που έχουν διαδοχική ασφάλιση σε διαφορετικά Ταμεία.

Οπως αναφέρει και το δημοσίευμα, η προσωρινή σύνταξη θα φτάνει στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξη και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 90% του μικρότερου προβλεπόμενου ποσού. Η εγκύκλιος ρυθμίζει και θέματα όσων αποχωρούν με αναγνώριση πλασματικών ετών ή κάνουν διακοπή επαγγέλματος χωρίς να έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει η εγκύκλιος

Χρόνος έκδοσης της προσωρινής σύνταξης, μετά την αναγνώριση του χρόνου για θεμελίωση (στην περίπτωση που η ασφάλιση είναι μόνο στον ΟΑΕΕ), θα ορίζονται οι 45 ημέρες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, ο χρόνος θα αυξάνεται στις 75 ημέρες.

Προσωρινή σύνταξη δεν θα απονέμεται αν ο ασφαλισμένος έχει οφειλές και το ποσό ξεπερνάει το 30πλάσιο του κατώτατου ορίου συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ ή των νέων ασφαλισμένων με ανώτατο όριο τα 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση πλήρους αποπληρωμής τότε θα επιτρέπεται η απονομή προσωρινής σύνταξης

Πως θα γίνεται η διαδικασία

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, συνδέεται απόλυτα με την υποχρέωση του υπαλλήλου να ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίζονται και να ενημερώνει τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωση υποβολής μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία.

Αμέσως μετά την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών η υπηρεσία θα προχωρά στη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης

Αναδρομική εφαρμογή και για τις συντάξεις που εκκρεμούν

Αναδρομικά όπως γράφει και το ΕΘΝΟΣ αναμένεται να εφαρμόσει ο ΟΑΕΕ τις ρυθμίσεις και για τα αιτήματα συντάξεων τα οποία εκκρεμούσαν εδώ και καιρό και προβλέπεται πως θα πρέπει πλέον να δικαιωθούν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων η προσωρινή σύνταξη δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Παράλληλα στην εγκύκλιο αναφέρεται ακόμα πως:

• Οι χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας, επιδοτούμενης ασθενείας, κύησης, λοχείας και αναπηρικής σύνταξης συνυπολογίζονται υπό προϋποθέσεις στον συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση, χωρίς να προηγείται διαδικασία αναγνώρισης.

• Το συνταξιοδοτικό αίτημα λογίζεται σε κάθε περίπτωση και ως αίτημα απονομής προσωρινής σύνταξης και δεν απαιτείται ειδική για τον σκοπό αυτόν αίτηση.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ