Βαθμολογία

Προς επίλυση η κρίση στα ΑΕΙ

Προς επίλυση βαίνει η κρίση που ταλανίζει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα έκρινε θετική την παρέμβαση του υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου που έγινε το Σάββατο με την πρόταση των «πέντε σημείων» που κατέθεσε και μάλιστα τα μέλη της εκφράζουν την πρόθεση τους το Ίδρυμα να ανοίξει.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου της Αθήνας έκαναν μια πρώτη συνάντηση το μεσημέρι της Δευτέρας, αλλά η γενική τους συνέλευση θα λάβει τελικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή όχι της απεργίας τους την Τρίτη.

Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας αποδέχτηκε αίτημα του προεδρεύοντος της Συνόδου Πρυτάνεων, πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μυλόπουλου, για να συναντηθεί με αντιπροσωπεία της. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στο υπουργείο Παιδείας. Όπως δήλωσε ο κ. Μυλόπουλος μιλώντας στο «Βήμα», «η συζήτηση με τον υπουργό Παιδείας άνοιξε και αυτό είναι πολύ θετικό. Θα καταθέσουμε και οι δύο τις προτάσεις μας».

«Η σημερινή απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μία σημαντική και υπεύθυνη απόφαση, για το άνοιγμα του Πανεπιστημίου» δηλωσε ο κ. Αρβανιτόπουλος μετά το πέρας των συναντήσεων.

Ο υπουργός Παιδείας στη συνέχεια έδωσε το στίγμα της προσπάθειας που γίνεται: «Aπό κοινού με τις πρυτανικές αρχές και των οκτώ ιδρυμάτων, αλλά και τους διοικητικούς υπαλλήλους, ξεκινήσαμε την προσπάθεια για τη διοικητική αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων και την άμβλυνση των συνεπειών από το μέτρο της διαθεσιμότητας».

«Με την άμεση έναρξη των μαθημάτων το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να μη χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ» κατέληξε ο κ. Αρβανιτόπουλος.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο οποίος ζήτησε να λάβει γνώση των στοιχείων βάσει των οποίων έλαβε χώρα η διαθεσιμότητα στα ΑΕΙ, καθώς, όπως αναφέρει, υπάρχουν δηλώσεις πρυτάνεων ότι δεν είναι ακριβή τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων που έχουν περιληφθεί στους πίνακες της διαθεσιμότητας.

Η Σύγκλητος του Καποδιστριακού

Αρχικά, μετά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της 25ης Νοεμβρίου 2013, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

– Εκφράζει για άλλη μία φορά τη σταθερή θέση της να επαναλειτουργήσει πλήρως το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

– Κρίνει θετική την πρόταση του υπουργείου Παιδείας και ζητά στο πλαίσιο της διεξαχθείσης συζήτησης με τον υπουργό Παιδείας:

I. Επιστροφή του διοικητικού προσωπικού στις θέσεις του προκειμένου να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο σε όλο του το εύρος.

II. Ανάκληση της παραπομπής στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο των μη απογραφέντων διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ, με άμεση υπουργική απόφαση που προωθεί το υπουργείο Παιδείας.

III. Αναμοριοδότηση από το αρμόδιο Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο των απογραφέντων διοικητικών υπαλλήλων ύστερα από ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου.

IV. Διευθέτηση του ζητήματος των διοικητικών υπαλλήλων που κατέχουν τα σχετικά προσόντα να ενταχθούν σε θέσεις ΕΔΙΠ.

V. Δημιουργία οργανικών θέσεων στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση Οργανισμού του ΕΚΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν από διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

VI. Μέριμνα της Συγκλήτου ώστε έως την τελική διευθέτηση του θέματος των διαθεσιμοτήτων, να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του ΕΚΠΑ μέσω του ΕΛΚΕ, από κονδύλια τα οποία θα διεκδικήσει το Πανεπιστήμιο από το υπουργείο Παιδείας.

– Εξουσιοδοτεί τον πρύτανη για τη διευθέτηση επιμέρους ζητημάτων τα οποία θα προκύψουν για την υλοποίηση των ανωτέρω.

– Εξουσιοδοτεί τη συγκλητικό κυρία Ελένη Καραμολέγκου να ενημερώσει το διοικητικό προσωπικό για τις θέσεις της Συγκλήτου»

Διαφάνεια στη διαθεσιμότητα ζητεί ο πρύτανης κ. Κ. Γάτσιος

Ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Γάτσιος ζήτησε τη Δευτέρα από τους συναρμόδιους φορείς να του κάνουν γνωστά:

«– Κατά πόσον τα στοιχεία, που αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες των υπαλλήλων των οκτώ ΑΕΙ που τίθενται σε διαθεσιμότητα, περιελήφθησαν σε αυτούς μετά την αποτίμηση εκ μέρους σας των προσόντων κάθε υπαλλήλου των οκτώ ΑΕΙ και την άσκηση πλήρους ή δειγματοληπτικού ουσιαστικού, τυπικού και νομικού ελέγχου των στοιχείων, ιδιαιτέρως δε εκείνων που σας υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους υπαλλήλους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και με ποιες διατάξεις και με ποιο τρόπο ελέγχθηκε η νομιμότητα των στοιχείων των υπαλλήλων των έξι (6) ΑΕΙ που απογράφησαν σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 150628/Β2/15.10.2013 πρόσκληση του υπουργού Παιδείας. Επίσης κατά πόσο οι βαθμολογικοί πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καταρτίσθηκαν εκ μέρους σας με βάση την ως άνω αποτίμηση.

»Κατά πόσο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες των υπαλλήλων των οκτώ (8) ΑΕΙ είναι ακριβή.

»Σημειώνεται ότι έχουν διατυπωθεί δημοσίως από πρυτάνεις δηλώσεις ότι τα στοιχεία υπαλλήλων των πανεπιστημίων τους που αναγράφονται στους ως άνω πίνακες δεν είναι ακριβή.

»Εξάλλου, οι υπηρεσίες μας διαπίστωσαν ότι στους τελικούς πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων των Πανεπιστημίων υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, μεταξύ των οκτώ (8) ΑΕΙ, στον τρόπο μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί με μετατροπή της σχέσης εργασίας τους βάσει των ρυθμίσεων του ΠΔ 164/2004, άλλοι έχουν μοριοδοτηθεί με 0 και άλλοι με 20 μόρια».

Και ο κ. Γάτσιος καταλήγει: «Κρίνω ότι έχω καθήκον να μεριμνήσω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου αλλά και της ευθύνης μου ως οργάνου διοίκησης, ώστε

– οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου μας, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με βάση τα στοιχεία που σας υπέβαλαν οι υπηρεσίες μας, να κριθούν, στα πλαίσια της κινητικότητας, με βάση ορθή αποτίμηση των προσόντων τους και ακριβή σύγκριση αυτών με τα προσόντα των διαθεσίμων υπαλλήλων των λοιπών ΑΕΙ,

– να βεβαιωθώ ότι η καταχώρηση των στοιχείων και ο τρόπος μοριοδότησης των υπαλλήλων τού Πανεπιστημίου μου καθώς και των υπαλλήλων των υπολοίπων επτά (7) ΑΕΙ έγινε με τρόπο ομοιόμορφο και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επειδή, ως διοικητικά όργανα, υποχρεούμαστε κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος να παρέχουμε εγγυήσεις αμεροληψίας, τήρησης της νομιμότητας και άσκησης χρηστής διοίκησης, θερμά παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε τα στοιχεία που ζητώ το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσω να προβώ στις όποιες νόμιμες ενέργειες».

Πηγή: tovima.gr