Βαθμολογία

ΟΑΕΔ: 115.000 αιτήσεις για 27.948 θέσεις!

Το αδιέξοδο της ανεργίας οδήγησε περίπου 115.000 εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ να υποβάλουν αιτήσεις για να υπαχθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που προσφέρει 27.948 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης σε φορείς του Δημοσίου, με μισθό έως 490 ευρώ τον μήνα.

Το χρονικό περιθώριο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έληξε και, παρά το γεγονός ότι η έναρξη σημειώθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή, οι αιτήσεις είναι σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες από τις θέσεις απασχόλησης. Τις πρώτες τρεις μέρες ήταν τόσο μαζική η συμμετοχή, που υπολογίζεται ότι υποβάλλονταν 20-25 αιτήσεις κάθε λεπτό.

Πριν από ενάμιση μήνα, στις αρχές Οκτωβρίου, είχαν προκηρυχθεί άλλες 10.000 θέσεις απασχόλησης σε δήμους και περιφέρειες, και τότε ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί.

Επόμενο στάδιο είναι αυτό της μοριοδότησης των ανέργων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση. Σε αυτούς ανήκουν μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά και κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία πρόκειται να γίνει ηλεκτρονικά και τα κριτήρια χορήγησης μορίων είναι τα εξής:

-Χρονική διάρκεια συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

-Χρονική διάρκεια συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου του δικαιούχου, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

-Ηλικία.

-Αριθμός ανήλικων τέκνων.

-Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό. Αφορά το δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2013, δηλαδή εισόδημα που αποκτήθηκε το 2012.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μοριοδότησης, ο ΟΑΕΔ πρόκειται να αναρτήσει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στον οποίο θα φαίνεται ποιοι είναι οι ωφελούμενοι. Δίνεται χρονικό περιθώριο τριών εργάσιμων ημερών, μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα, για να υποβάλουν ένσταση όσοι δεν επιλέχθηκαν, εάν το επιθυμούν. Οι ενστάσεις ελέγχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών και στη συνέχεια συνεδριάζει το Δ.Σ. του οργανισμού για να καταλήξει στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Αμέσως μετά ενημερώνονται οι φορείς για τα ονόματα των δικαιούχων και εντός δεκαπενθημέρου πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στις θέσεις τους.

Πηγή: Εφ. Δημοκρατία