Βαθμολογία

Προσωπικό ζητά η ΕΛΣΤΑΤ

Συνολικά 58 άτομα προσωπικό ζητά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για την κάλυψη των αναγκών της. Όπως αναφέρεται όμως στην ανακοίνωση – πρόσκλησή της, δεν πρόκειται να γίνουν νέες προσλήψεις, αλλά οι θέσεις θα καλυφθούν από την μετάταξη σε αυτήν 58 υπαλλήλων από υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν οιοδήποτε κώλυμα, να έχουν πρόσθετα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών και πληροφορικής) και διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

Πηγή: Star.gr