Βαθμολογία

Διαθεσιμότητα με τη «βούλα» του ΣτΕ

Την προσφυγή των πανεπιστημίων και των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία ζητούνταν να ανασταλεί η υπουργική απόφαση που προέβλεπε την κατάργηση 1.349 οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και την ένταξη τους στη διαθεσιμότητα απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το ΣτΕ έκρινε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος η επίμαχη υπουργική απόφαση δεν είναι δυνατό να ανασταλεί, υπογραμμίζοντας ότι η κατάργηση των 1.349 θέσεων συνάπτεται με τις μνημονιάκες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, αλλά και με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, καθώς και με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο.

Επιπλέον, το ΣτΕ έκρινε ότι από τα έγγραφα που του προσκομίστηκαν, δεν προκύπτει ότι «συντρέχει εξαιρετικός λόγος συνιστάμενος στην αδυναμία λειτουργίας των πανεπιστημίων, σύμφωνα με την κατά το Σύνταγμα και το νόμο αποστολή του, ο οποίος θα δικαιολογούσε την αναστολή εκτέλεσης της επίμαχης υπουργική απόφασης».

Πλέον, αναμένεται η συζήτηση της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της κυρίας προσφυγής που έχουν καταθέσει τα ΑΕΙ για το ίδιο θέμα, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2014.

Πηγή: newsbeast.gr