Βαθμολογία

Μειώθηκε η ποινή του Νύκταρη

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφέρει: «-Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του ΝΙΚΟΜΑΝΩΛΗ ΝΥΚΤΑΡΗ του σωματείου ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΟΣ κατά της υπ΄αριθμ.280/7-11-2013 απόφασης της ΠΕ/EΠΟ. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατεί και δικάζει στην ουσία την υπόθεση. Επιβάλλει στον ποδοσφαιριστή ΝΙΚΟΜΑΝΩΛΗ ΝΥΚΤΑΡΗ ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή είκοσι (20) ευρώ».