Βαθμολογία

Ανοίγει το επάγγελμα του οδοντιάτρου

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με τρεις αποφάσεις τους νομιμοποίησαν το άνοιγμα του οδοντιατρικού επαγγέλματος στη Ελλάδα. Το 2011 είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να ακυρωθεί η άρνηση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών να εκδώσουν Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο να εξαιρεί το επάγγελμα του οδοντίατρου από τον άνοιγμα των επαγγελμάτων που προβλέπει ο νόμος 3919/2011 και παράλληλα να διατηρούνται σε ισχύ οι περιορισμοί που ισχύουν για την άσκησή του.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνει κατ΄ αρχάς, στις αποφάσεις της, ότι ο νόμος 3919/2011 παρέχει μεν τη δυνατότητα στην Πολιτεία να προβεί στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ορισμένο επάγγελμα μπορεί να εξαιρεθεί από τους γενικούς κανόνες απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι οπωσδήποτε πρέπει να εξαιρεθεί αυτό από το πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν συνέχεια ότι η υποχρέωση να διατηρηθούν περιορισμοί στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος που προβλεπόταν από το προισχύσαν του νόμου 3919/2011 νομοθετικό πλαίσιο, δεν απορρέει από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Μορφωτικών Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου σε σχέση με εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής.

Τέλος, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταλήγει ότι δεν στοιχειοθετείται «παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας από την άρνηση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών να προτείνουν την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί εξαιρέσεως του επαγγέλματος του οδοντιάτρου από τις διατάξεις του νόμου 3919/2011».

Πηγή: protothema.gr