Βαθμολογία

Σε απολογία η Καβάλα

«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη 31/10/2013 και ώρα 10:30 τις παρακάτω ΠΑΕ  και φυσικά πρόσωπα: Την ΠΑΕ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ και τον Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (εκπρόσωπος) για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6παρ. 3α, 14παρ. 2, 3 και 25, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα (ΠΑΕ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 20-10-2013). Την ΠΑΕ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ και τον Β. ΜΟΡΦΙΑΔΗ (διερμηνέας) για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6παρ. 3α, 10 παρ. 1β, 2β, 11 παρ. 1, 2, 3, 14παρ. 2, 3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα (ΠΑΕ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 20-10-2013)».