Βαθμολογία

Λίγος ύπνος τις νύχτες σημαίνει "άρρωστες" μέρες

Είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα για τους εφήβους, να έχουν ακανόνιστες ώρες ύπνου. Ωστόσο, αυτοί που δεν κοιμούνται αρκετά, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αρρωστήσουν, σύμφωνα με μία νέα επιστημονική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Bradley Hospital Sleep Research Laboratory και δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Sleep Research». Στη μελέτη συμμετείχαν 56 μαθητές, ηλικίας 14 έως 19 ετών και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, συμπίπτουν με όσα έχουν δείξει παλαιότερες έρευνες, σχετικά με τους κινδύνους που κρύβει ο ελλιπής ύπνος.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, όσοι από τους μαθητές εκδήλωναν ασθένειες σχετικά συχνά σε σχέση με τους υπολοίπους, αρρώσταιναν μετά από περιόδους κατά τις οποίες κοιμούνταν ελάχιστες ώρες τις νύχτες. Για τις ανάγκες της μελέτης, οι εθελοντές μαθητές φορούσαν από το τέλος Ιανουαρίου, οπότε και ξεκίνησε η έρευνα, ειδικές καταγραφικές συσκευές για τρεις μήνες. Οι συσκευές αυτές κατέγραφαν την κίνησή τους, υπολογίζοντας πόσες ώρες συνολικά κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές χώρισαν τους εφήβους σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το πόσο είχαν κοιμηθεί το προηγούμενο διάστημα κατά μέσο όρο. Στο μεταξύ, για διάστημα τεσσάρων μηνών, οι μαθητές συμπλήρωναν μία φορά την εβδομάδα ερωτηματολόγια, σχετικά με το αν αρρώστησαν και αν απείχαν από το σχολείο λόγω κάποιου προβλήματος υγείας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι έφηβοι αρρώσταιναν πιο συχνά, μετά από περιόδους ελλιπούς ύπνου.

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ώρες ύπνου των εφήβων είναι οι δραστηριότητες το απόγευμα, το είδος των δραστηριοτήτων με φίλους, καθώς και το πρόγραμμα που ακολουθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: onmed.gr