Βαθμολογία

35.000 δηλώσεις περιμένουν να ελεγχθούν

Στοιβαγμένες στα γραφεία των εφοριών παραμένουν ακόμη περίπου 35.000 φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι φορολογούμενοι κλήθηκαν για έλεγχο των δικαιολογητικών (βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, ιατρικών εξόδων, τόκων στεγαστικών δανείων κ.λπ.).

Αν και το υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται ότι έχουν εκκαθαριστεί όλες οι εμπρόθεσμες δηλώσεις και οι χρεωστικές δηλώσεις όσων αρνήθηκαν να προσέλθουν προς έλεγχο στην εφορία, τα στοιχεία των ΔΟΥ δείχνουν ότι 33.954 δηλώσεις παραμένουν στα γραφεία των εφοριακών και εκκρεμούν για έλεγχο. Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών, θα έχει ως συνέπεια οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να λάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα εντός του Νοεμβρίου.

Μάλιστα όσοι από αυτούς λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει εφάπαξ, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση από τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο και προσκόμισαν εγκαίρως τα δικαιολογητικά στην εφορία τους για έλεγχο. Δηλαδή έχασαν την ευκαιρία να εξοφλήσουν τον φόρο που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσής τους τουλάχιστον σε δυο διμηνιαίες δόσεις και θα πρέπει να πληρώσουν τον φόρο σε μια δόση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σύνολο 345.118 φορολογουμένων οι οποίοι εκλήθησαν να υποβάλουν δικαιολογητικά, 280.440 ανταποκρίθηκαν, ενώ οι 64.678 δεν προσκόμισαν τα δικαιολογητικά.

Συνέπειες

Ειδικότερα η καθυστέρηση στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα τις εξής συνέπειες:

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα κληθούν να εξοφλήσουν τον επιπλέον φόρο (φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος) που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων σε μια δόση, δηλαδή εφάπαξ, χάνοντας τη δυνατότητα καταβολής του σε τρεις ή δυο διμηνιαίες δόσεις.

Ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται από τον Οκτώβριο και μετά καταβάλλεται εφάπαξ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα. Για παράδειγμα, αν βεβαιωθεί στις 31 Οκτωβρίου ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Να καθυστερήσει η καταβολή των νέων επιδομάτων τέκνων σε εκατοντάδες δικαιούχους φορολογουμένους που ήταν συνεπείς με την υποχρέωση έγκαιρης υποβολής των δηλώσεών τους.

Όσοι δικαιούνται μείωση ή απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων του 2013 που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ θα ταλαιπωρηθούν προκειμένου να διεκδικήσουν τις ελαφρύνσεις. Και αυτό γιατί, βάσει νόμου υποχρεούνται να υποβάλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα ώστε να αποδείξουν ότι το ετήσιο εισόδημα τους, το 2012, δεν ξεπέρασε τα 6.000 ευρώ (άγαμος) ή τα 8.000 ευρώ (έγγαμος), ή και παραπάνω εάν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

Σύμφωνα με τους εφοριακούς η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων κανονικά είναι αρμοδιότητα των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και υποστηρίζουν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί για να ελέγχει καθημερινά χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις και παράλληλα να ενημερώνει το TAXISnet σχετικά με το ποιες δηλώσεις εγκρίθηκαν, ώστε να προχωρήσει η έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Πηγή: Εφ. Ημερησία