Βαθμολογία

Απολύτως ασφαλές το νερό της Αγριάς

Πόσιμο είναι το νερό της Αγριάς σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ αφού τα νέα αποτελέσματα που έλαβε σήμερα απο τη Δ/νση Υγείας δείχνουν ότι το αρσενικό και ο υδράργυρος βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από το ανώτερο όριο. Αναλυτικά η νέα ανακοίνωση της Υπηρεσίας για την ενημέρωση των πολιτών έχει ως εξής:

"Σε συνέχεια των ανακοινώσεων για την ποιότητα του νερού του οικιακού δικτύου της Αγριάς, από τη Γενική Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜΒ ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Στην τελευταία ανακοίνωση της 14/10/13, η ΔΕΥΑΜΒ ενημέρωσε ότι αναμένει και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων από τη Διεύθυνση Υγείας και θα ενημερώσει εκ νέου τους πολίτες της Αγριάς.

Τα νέα αποτελέσματα που ελήφθησαν σήμερα 18/10/2013 και τα οποία προέρχονται από δύο διαφορετικά, διαπιστευμένα - ως προς την παράμετρο του αρσενικού - εργαστήρια, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το νερό της Αγριάς είναι απολύτως ασφαλές, αφού όλες οι μετρήσεις δίνουν παραμετρική τιμή στο για το Αρσενικό οικιακό δίκτυο της Αγριάς μικρότερη από 2μg/l, δηλαδή σημαντικά μικρότερη από τα 10μg/l που είναι το ανώτερο όριο.

Η υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ, όπως και η Διεύθυνση Υγείας, χειρίστηκαν το ευαίσθητο αυτό θέμα με την επιβαλλόμενη επιστημονική και κοινωνική υπευθυνότητα. Περιοριζόμαστε μόνο σε αυτή την επισήμανση, αρνούμενοι να σχολιάσουμε την ανευθυνότητα που σε πολλές περιπτώσεις χαρακτήρισε το δημόσιο λόγο τις μέρες αυτές. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο σκηνικό, επιχειρείται να στηθεί και με την απολύτως υπεύθυνη, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ και των άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, διαχείριση του θέματος της βλάβης που σημειώθηκε στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς οικιακών λυμάτων.

Μετά τα παραπάνω, κάθε προηγούμενη σύσταση για μη πόση του νερού παύει να ισχύει. Η ΔΕΥΑΜΒ, αντιμετωπίζοντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης τα θέματα που άπτονται της Δημόσιας υγείας, θα συνεχίσει να ενημερώνει συστηματικά και ολοκληρωμένα τους πολίτες της Αγριάς για την ποιότητα του νερού του οικιακού δικτύου".

Πηγή: thessalianews.gr