Βαθμολογία

Μειωμένες επιχορηγήσεις στους δήμους

Με τις επιχορηγήσεις τους μειωμένες κατά 250 εκατ. ευρώ θα κληθούν να λειτουργήσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) το 2014, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ.

Όπως σημειώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η μείωση στις επιχορηγήσεις θα φθάσει το 12,5% και θα ανέλθει στα 160 εκατ. ευρώ (110 εκατ. ευρώ από τη ΣΑΤΑ και 50 εκατ. ευρώ από τις ΚΑΠ). Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλες μειώσεις εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει τον ερχόμενο χρόνο από την αυτοδιοίκηση πόρους ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Γι' αυτό το λόγο η ΚΕΔΕ σκοπεύει να διοργανώσει έκτακτο συνέδριο το Νοέμβριο για το θέμα των οικονομικών και την αξιολόγηση των οικονομικών των δήμων, ενώ άμεσα θα επιδιώξει συνάντηση με την Ένωση Περιφερειών και ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, θα ζητήσει αύξηση του ποσού που λαμβάνουν οι δήμοι από το Πράσινο Ταμείο, από το 2,5% που είναι σήμερα στο 10%, οικονομική επιχορήγηση για ενίσχυση των κοινωνικών δομών καθώς οι νέες μειώσεις καθιστούν ιδιαιτέρως δύσκολη τη συντήρησή τους και θα διεκδικήσει διακριτή χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ