Βαθμολογία

Δόθηκε παράταση για την καταβολή της α΄ δόσης του Ταμείου Αρωγής

Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ένωσης, παρατάθηκε η ημερομηνία καταβολής της α΄ δόσης για το Ταμείο Αρωγής, από τα ερασιτεχνικά σωματεία της δύναμής της, σύμφωνα πάντα με την απόφαση της Γενικής συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 2013, προκειμένου να διευκολυνθούν τα σωματεία, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω των αυξημένων εξόδων με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Η νέα ημερομηνία καταβολής της α΄ δόσης (το μισό ποσό της συμμετοχής τους στο Ταμείο Αρωγής), είναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

Υπενθυμίζεται ότι η 1η δόση, που αναλογεί στο μισό του ολόκληρου χρηματικού ποσού, είναι για τα σωματεία:

Της Γ΄ Εθνικής 250 ευρώ (500 το συνολικό)

Των Α΄ και Α1 κατηγοριών 200 ευρώ (400 το συνολικό)

Της Β΄  κατηγορίας 150 ευρώ (300 το συνολικό)

Της Γ΄  κατηγορίας 100 ευρώ (200 το συνολικό)