Βαθμολογία

Σε οικονομική αδυναμία 2 στους 3 πολίτες

Ένας στους τρεις πολίτες που προσέφυγε στο τραπεζικό σύστημα για δανεισμό προκειμένου να καλύψει πάσης φύσεως ανάγκες του (στεγαστικές, καταναλωτικές κ.α.) είναι πλέον άνεργος με αποτέλεσμα να εμφανίζει πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των τραπεζών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γραμματείας Καταναλωτή της ΓΣΕΕ που παρουσιάζει το Real.gr, το 35,35% των δανειζόμενων είναι πλέον άνεργοι, το 26,1% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν και το 16,67% είναι συνταξιούχοι.

Συγκεκριμένα υπερχρεωμένα είναι περίπου δύο στα τρία νοικοκυριά, που έλαβαν στεγαστικό δάνειο. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πριν από 2,5 χρόνια ήταν στο 10%, ενώ σήμερα έχουν εκτοξευθεί στο 65%. Όπως εκτιμάται, όσοι έλαβαν στεγαστικό δάνειο από το 2008 και μετά δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν, ενώ αν υπάρξει άρση του προστατευτικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία, είναι ορατός ο κίνδυνος κατασχέσεων.

Από το 2011 και μετά χορηγηθήκαν 250.000 δάνεια από τις τράπεζες σε άτομα με εισόδημα μόλις 9.000 ευρώ ετησίως .Σήμερα το 35,35% είναι άνεργοι, το 26,1% ιδιωτικοί υπάλληλοι και 16,6% συνταξιούχοι που στην πλειονότητα τους έχουν υποστεί μειώσεις αποδοχών.

Στελέχη της Γραμματείας, τονίζουν ότι επιχειρείται η αποδυνάμωση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, (3869/2010) και είναι ορατός ο κίνδυνος απόσυρσής του. Ήδη έχει καταργηθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός οφειλετών με τις τράπεζες, ενώ των ευνοϊκών ρυθμίσεων εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικά στελέχη, ελάχιστες τράπεζες έχουν μπει στην διαδικασία κουρέματος των δανείων και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα δάνεια σε οριστική καθυστέρηση ανέρχονται στα 65 δισ. ευρώ, ενώ σε προσωρινή δυσκολία εξυπηρέτησης βρίσκονται δάνεια ύψους τουλάχιστον 35 δισ. ευρώ.

Οι δανειολήπτες είναι έγγαμοι σε ποσοστό 66,7%, διαζευγμένοι κατά 17,9%, άγαμοι 13,4% και εν χηρεία 2%. Επίσης, το 25% είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, το 27% 40 με 50 και το 29% από 50 έως 60 ετών.

Πηγή: REAL.GR