Βαθμολογία

Υπουργική απόφαση για τζάκια και σόμπες

Μπορεί ο καιρός να είναι ακόμα ζεστός, ωστόσο το «όχι» της τρόικας στη μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης προμηνύει ένα ακόμη δύσκολο χειμώνα.

Όλο και περισσότεροι κάτοικοι στις μεγάλες πόλεις που έχουν δει τα εισοδήματά τους να «ψαλιδίζονται» από τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις θα δυσκολευτούν να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης και αναγκαστικά θα στραφούν σε άλλους θέρμανσης για ακόμη έναν χειμώνα.

Και το υπουργείο Οικονομικών σε μία προσπάθεια να προλάβει το φαινόμενο της αιθαλομίχλης που έκανε την εμφάνισή του πέρυσι στον ουρανό πάνω από τις μεγάλες πόλεις της χώρας προχώρησε σε μία απόφαση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται το ποια προϊόντα θα μπορούν να καίνε στα τζάκια, τους καυστήρες και τις σόμπες τους οι Έλληνες!

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Ειδικότερα, καθιερώνονται προδιαγραφές για τα στερεά καύσιμα – που παράγονται από στερεή βιομάζα- και προορίζονται για μη βιομηχανική χρήση.

Δηλαδή, για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης - κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και υπηρεσιών εκπαίδευσης - ενώ οι προδιαγραφές αφορούν και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια νοσοκομείων, ξενοδοχείων κ.α.

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 198/2013 τα στερεά βιοκαύσιμα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από βιομάζα και δεν περιέχουν γενικά ξένες ύλες προς τη βιομάζα, καθώς και ραδιενεργά συστατικά.

Τα καύσιμα στερεής βιομάζας είναι στερεά καύσιμα τα οποία άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από τις εξής πηγές:

- Από προϊόντα γεωργίας και δασοκομίας

- Παραπροϊόντα από βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων γεωργίας - όπως υπολείμματα ξυλείας με εξαίρεση τα προϊόντα ξυλείας που μπορεί να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα.

- Υπολείμματα φελλού.

Ο ορισμός του κάθε προϊόντος προς καύση που περιλαμβάνεται στην απόφαση

−Βιομάζα (biomass): Το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων.

−Καύσιμο στερεής βιομάζας (solid biofuel): Το στερεό καύσιμο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες βιομάζας που καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1.

−Επικίνδυνη ουσία (dangerous substance): Ουσία που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008, ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, όπως εκάστοτε ισχύουν

− Πέλετς ξύλου (wood pellets): Στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από βιομάζα κονιοποιημένου ξύλου με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, τυχαίου μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 40 χιλιοστών και είναι τεμαχισμένο στις άκρες.

− Μπριγκέττες ξύλου (wood briquettes): Στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από κονιοποιημένη βιομάζα ξύλου με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυβοειδούς ή κυλινδρικής μορφής.

− Ροκανίδια ξύλου (wood chips): Στερεό προϊόν καυσίμου στερεής βιομμάζας που παράγεται από βιομάζα ξύλου πελεκημένου με τη βοήθεια κοφτερού εργαλείου, υπό μορφή λεπτών τεμαχίων καθορισμένων διαστάσεων, μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 50 χιλιοστών.

− Καυσόξυλα (firewood): Στερεή βιομάζα ξύλου από υλοτομία κομμένου και χωρισμένου σε τεμάχια έτοιμα προς χρήση σε σταθερές εστίες θέρμανσης κτιρίων, όπως σόμπες, τζάκια και συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

− Μη ξύλινα πέλετς (non−woody pellets): Στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από μη ξυλώδη κονιοποιημένη βιομάζα με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, διαμέτρου μικρότερης των 25 χιλιοστών, τυχαίου μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 3,15 και 40 χιλιοστών, που λαμβάνεται με μηχανική.

Ερωτήματα πάντως προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση χρονολογείται από τις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή αρκετές ημέρες πριν το «όχι» της τρόικας στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Πηγή: newpost.gr