Βαθμολογία

Άλλα 145.000 ραβασάκια της Εφορίας

Τη 14η εκκαθάριση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ανακοίνωσε την Κυριακή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Με την αποστολή αυτή ολοκληρώνεται η εκκαθάριση όλων των εμπρόθεσμων δηλώσεων, καθώς και όσων χρεωστικών έχουν κληθεί για έλεγχο δικαιολογητικών και δεν έχουν ακόμη προσέλθει ή επεξεργαστεί από τις ΔΟΥ.

Ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκαν, υπερβαίνει τον αντίστοιχο περσινό κατά περίπου 150.000, ενώ η υπέρβαση από το 2011 είναι περίπου 950.000 δηλώσεις. Οι χρεωστικές δηλώσεις της 14ης αποστολής εξοφλούνται σε δύο δόσεις, η πρώτη λήγουσα την 31η Οκτωβρίου και η δεύτερη την 31η Δεκεμβρίου.

Η νέα σειρά εκκαθαριστικών σημειωμάτων περιλαμβάνει 87.719 χρεωστικές δηλώσεις, 55.414 πιστωτικές και 2.689 μηδενικές. Έως σήμερα έχουν εκκαθαριστεί 5.568.605 δηλώσεις, εκ των οποίων οι 2.733.813 χρεωστικές, οι 1.122.874 πιστωτικές και οι 1.711.918 μηδενικές. Το σύνολο του φορολογούμενου εισοδήματος βάση των δηλώσεων αυτών ανήλθε σε 82,724 δισ. ευρώ, και ο συνολικός φόρος σε 3,635 δισ. ευρώ.

Από τον συνολικό φόρο τα 2,495 δισ. ευρώ είναι ο φόρος εισοδήματος, τα 740,910 εκατ. ευρώ είναι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τα 399,888 εκατ ευρώ είναι το τέλος επιτηδεύματος.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ