Βαθμολογία

Yποχρεωτική απογραφή υπαλλήλων ΑΕΙ-ΤΕΙ

Τροπολογία, με την οποία υποχρεώνονται οι υπάλληλοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ να απογραφούν, κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η μη απογραφή υπαλλήλου αποτελεί ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα. Ακόμα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα μπορούν να τοποθετούνται σε άλλη περιοχή μετάθεσης από αυτή που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απασχολούνται με υπερωριακή απασχόληση έως του 40% του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησής τους. Επίσης:

Οι διευθυντές των σχολείων θα τηρούν Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού

Παρατείνεται η θητεία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014

Εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μετάταξης εκπαιδευτικών η ρύθμιση του άρθρου 82 παρ. 9 του νόμου 4172/2013 για την φορολογία εισοδήματος

Προστίθενται 3 παρεχόμενες ειδικότητες στα ΙΕΚ και αναδιαμορφώνονται οι ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΕΠΑΛ.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ