Βαθμολογία

Άλλαξε χέρια ο ΟΠΑΠ

Το δελτίο Τύπου του ΤΑΙΠΕΔ: «Το ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνει την πώληση του 33% της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε σήμερα η αποκρατικοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη μεταβίβαση του 33% του μετοχικού της κεφαλαίου στην EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LIMITED και την είσπραξη από το ΤΑΙΠΕΔ του προβλεπόμενου από τη σύμβαση ποσού των €622 εκατ. Βάσει της σύμβασης αυτής το ΤΑΙΠΕΔ πρόκειται να εισπράξει επιπλέον ποσό ύψους €30 εκατ. σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις.

Το συνολικό ποσό που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε €712 εκατ. και αποτελείται από τα προαναφερθέντα €652 εκατ. πλέον των μερισμάτων της χρήσης του 2012, ύψους €60 εκατ. που έχουν ήδη καταβληθεί. Η μεταβίβαση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης αποκρατικοποίησης από την έναρξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ στην αποκρατικοποίηση της ΟΠΑΠ ήταν οι Deutsche Bank AG London Branch και NBG Securities, ενώ νομικοί σύμβουλοι οι δικηγορικές εταιρίες Καρατζά & Συνεργάτες και Freshfields Bruckhaus Deringer».