Βαθμολογία

Προσλήψεις μέσω των social media

To 89% των εταιρειών δηλώνουν ότι κάνουν χρήση των social media για την εξεύρεση εργατικού δυναμικού, ενώ το 43% ξεκίνησαν να τα χρησιμοποιούν πιο ενεργά τα τελευταία 2 χρόνια, όπως προκύπτει από έρευνα που παρουσιάστηκε με τίτλο: «Οι επιπτώσεις των social media στις πρακτικές HR» από το Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ). Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

* Πρώτο σε χρήση το LinkedIn και ακολουθούν το facebook, τα εταιρικά blogs, το YouTube, το Twitter και το Yammer ενώ εξαιρετικά περιορισμένη είναι η χρήση μέσων όπως το Pinterest και το Instagram.

* Πρώτα στη χρήση των social media έρχονται τα τμήματα Marketing (53%) ενώ τα τμήματα HR έρχονται δεύτερα με ικανοποιητικά ποσοστά χρήσης (34%).

* Όμως 48% των εταιρειών δήλωσαν ότι εξακολουθούν να μπλοκάρουν την πρόσβαση των εργαζομένων τους στα social media.

* Σημαντικότεροι στόχοι χρήσης από τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) είναι: (α) Η αναζήτηση και προσέλκυση στελεχών (κυρίως μέσω LinkedIn), (β) η προώθηση του employer brand της εταιρείας (μέσω κυρίως LinkedIn & Facebook καθώς και YouTube & Twitter) και (γ) η διασταύρωση πληροφοριών του βιογραφικού υποψηφίου (μέσω LinkedIn & Facebook).

* 46% των εταιρειών έχουν εντάξει τη γνώση των social media στα κριτήρια επιλογής junior στελεχών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

* 75% των εταιρειών θεωρούν ότι η χρήση των social media θα είναι σημαντική για το μέλλον της ΔΑΔ.

Πηγή: zougla.gr