Βαθμολογία

Να καταβληθεί η 1η δόση για το ταμείο αρωγής

Ειδοποιούνται όλα τα σωματεία της δύναμης της ΕΠΣΛ, ότι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, να καταβάλουν στο ταμείο της Ένωσης την 1η δόση του ποσού που τους αναλογεί για τη συμμετοχή τους στο Ταμείο Αρωγής, όπως αποφασίστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση της 27ης Αυγούστου 2013. Υπενθυμίζεται ότι η 1η δόση, που αναλογεί στο μισό του ολόκληρου χρηματικού ποσού, είναι για τα σωματεία:

-Της Γ΄ Εθνικής 250 ευρώ (500 το συνολικό)

-Των Α΄ και Α1 κατηγοριών 200 ευρώ (400 το συνολικό)

-Της Β΄  κατηγορίας 150 ευρώ (300 το συνολικό)

-Της Γ΄  κατηγορίας 100 ευρώ (200 το συνολικό)