Βαθμολογία

Αυξάνονται τα κοινωνικά φροντιστήρια

Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που αφορά τους μαθητές της Α΄ τάξης του λυκείου σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες έχουν οδηγήσει ολοένα και περισσότερους μαθητές στα «κοινωνικά φροντιστήρια».

Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που πραγματοποιείται είτε από τους δήμους είτε από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις άλλα και από την εκκλησία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο φροντιστήριο του δήμου Παλλήνης εγγράφηκαν για φέτος 110 μαθητές αριθμός που αποδεικνύει τη δυναμική του θεσμού.

Για να εγγραφεί κάποιος μαθητής απαιτείται να υποβληθούν μια σειρά δικαιολογητικών από τους γονείς ενώ η επιλογή των μαθητών πραγματοποιείται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Στα εν λόγω φροντιστήρια διδάσκονται τα κυριότερα μαθήματα στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι μαθητές όπως είναι τα μαθηματικά, φυσική, αρχαία, έκθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα φροντιστήρια απευθύνονται σε μαθητές λυκείου, ενώ προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι τελειόφοιτοι.

Αν και ο θεσμός έχει πολέμιους από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αξίζει να επισημανθεί ότι πολλά «κοινωνικά φροντιστήρια» λειτουργούν με τη συνδρομή συλλόγων ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του φροντιστηρίου της Περιφέρειας Κρήτης άλλα και σε άλλες περιοχές. Άλλωστε πολλοί φροντιστές γνωρίζουν ότι σε αυτά τα φροντιστήρια φοιτούν μαθητές όπου οι οικογένειές τους δε μπορούν να ανταποκριθούν στα δίδακτρα των φροντιστηρίων, οπότε και δε λειτουργούν ανταγωνιστικά με ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης.

Πηγή: newpost.gr