Βαθμολογία

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης

Σε επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 προσανατολίζεται η κυβέρνηση μέσω συμπληρωματικής τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα ΚΤΕΛ. Ειδικότερα:

Σε περιπτώσεις που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία συντάξεις η παρακράτηση ή μείωση, που υπολογίζεται επί του αθροίσματος όλων των συντάξεων, θα επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα

Στις συντάξεις λόγω θανάτου η παρακράτηση ή μείωση πραγματοποιείται στον καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό. Αν τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνουν και άλλη σύνταξη η παρακράτηση ή μείωση θα υπολογίζεται επί του συνολικώς καταβαλλόμενου από κάθε πηγή ποσού, επιμεριζόμενη ανάλογα σε κάθε φορέα.

Πηγή: zougla.gr