Βαθμολογία

Τρέχουν να ασφαλίσουν το προσωπικό

Θετικό και για τον Σεπτέμβριο ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας για το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.
Με βάση την καταγραφή των ροών για κάθε μία ημέρα προκύπτει ότι μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μία ημέρα μετά την έναρξη των ελέγχων για εντοπισμό ανασφάλιστων εργαζομένων στις επιχειρήσεις, διατηρήθηκε ένα θετικό ισοζύγιο 17.858 θέσεων εργασίας. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγιναν 72.309 προσλήψεις και 54.451 απολύσεις. Το υπουργείο Εργασίας απέδωσε το θετικό ισοζύγιο στον φόβο των επιχειρήσεων για τα νέα υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση που οι έλεγχοι διαπίστωναν ανασφάλιστη εργασία.
Μάλιστα, το υπουργείο εκτιμά ότι μετά την προειδοποίηση των ελέγχων πολλές θέσεις εργασίας που καλύπτονταν από ανασφάλιστους νομιμοποιήθηκαν με συμβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου, το οποίο προβλέπει νέα υψηλά πρόστιμα για περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, τα μεικτά ελεγκτικά κλιμάκια του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και της Οικονομικής Αστυνομίας διενήργησαν ελέγχους σε 340 επιχειρήσεις. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν 75 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα νέα αυξημένα πρόστιμα. Το υπουργείο διαβεβαιώνει πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ενώ θεωρεί «ιδιαίτερα ενθαρρυντικά» τα πρώτα αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο άνω των 25 ετών, που δεν εμφανίζεται στις καταστάσεις της επιχείρησης, διαμορφώνεται σε 10.550 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθενται 500 ευρώ αν πρόκειται για αδήλωτο και ανασφάλιστο εργαζόμενο, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να ανέρχεται σε 11.050 ευρώ. Σε περίπτωση αλλοδαπού που είναι αδήλωτος και ανασφάλιστος, το πρόστιμο αυξάνεται σε 16.050 ευρώ.

Πηγή: Η Καθημερινή