Βαθμολογία

Yποπτοι διαφθοράς βουλευτές και εφοριακοί

Στην κορυφή της λίστας διαφθοράς τοποθετεί η πλειοψηφία της κοινής γνώμης δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς και κυρίως βουλευτές και τοπικούς άρχοντες. Αυτό δείχνει έρευνα του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας με την οποία οι επιστήμονες προσπάθησαν να προσεγγίσουν το ζήτημα της διαφθοράς - της δημόσιας διοίκησης και των πολιτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάζει το Βήμα, οι πολίτες κατατάσσουν κατά σειρά ως «βασικούς υπόπτους» βουλευτές, εφοριακούς και δημάρχους. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης, πάνω από το 80%, εκτιμά ως αναποτελεσματική τη δράση της πολιτικής εξουσίας εναντίον της διαφθοράς.

Ως κυριότερη αιτία άνθησης της διαφθοράς στην Ελλάδα προκρίνεται (περίπου από το 80%-85% της κοινής γνώμης) και πάλι η αναποτελεσματικότητα ή η απροθυμία της πολιτικής εξουσίας, όπως αυτές αποτυπώνονται είτε στην επιβολή ελαφρών ποινών είτε στη διατήρηση καθεστώτος αδιαφάνειας στις δημόσιες δαπάνες.

Βάσει της έρευνας, πολύ μεγάλη είναι η έκταση της καχυποψίας των πολιτών έναντι του θεσμού του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της κοινής γνώμης που διατυπώνει χαμηλή ή μηδενική εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο φθάνει το 90% το 2013 έναντι ποσοστών 70%-75% τα προηγούμενα δύο έτη. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ενωση φθάνει το 70% το 2013 έναντι ποσοστού 58% το 2012 και 53% το 2011.

Σημειώνεται επίσης ότι η καχυποψία έναντι των θεσμών φαίνεται να διαχέεται και σε θεσμούς πέραν της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, όπως η Αστυνομία και τα δικαστήρια.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης τις εντυπώσεις της ελληνικής κοινής γνώμης για τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών στις οποίες εντοπίζονται εκτενή φαινόμενα διαφθοράς. Το υψηλότερο ποσοστό εκτιμήσεων για εκτεταμένη διαφθορά συγκεντρώνουν οι βουλευτές (89%), ακολουθούμενοι από τους εφοριακούς (82%) και τους δημάρχους (81%).

Σε ερώτηση της έρευνας προς τους πολίτες αν τους έχει ζητηθεί κατά το παρελθόν να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό προκειμένου να διευθετηθεί κάποιο ζήτημά τους, το 42% του δείγματος απάντησε θετικά.

Το 17% του δείγματος απάντησε ότι αυτό συνέβη για τελευταία φορά μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, το 25% απάντησε ότι συνέβη πριν από ένα ως τρία χρόνια και οι περισσότεροι (58%) απάντησαν ότι αυτό συνέβη παραπάνω από τρία χρόνια πριν. Η κατανομή δείχνει ότι η συχνότητα εκδήλωσης αιτημάτων δωροδοκίας από την πλευρά δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών ελαττώνεται.

Πηγή: voria.gr