Βαθμολογία

Οι βεβαιώσεις «ενεργού αθλητή»

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013, η ΕΠΟ ή η διοργανώτρια του κάθε πρωταθλήματος, μπορούν να βεβαιώσουν εγγράφως, πως ο αθλητής/τρια που έχει δικαίωμα μοριοδότησης για την είσοδό του/της σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, εγγραφόμενος/η στον ειδικό πίνακα της ΓΓΑ, είναι, κατά το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση του δικαιώματος του/της, ενεργός αθλητής.

Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, από τις ΕΠΣ - μέλη της ΕΠΟ, εφόσον η χρονική περίοδος που ζητείται, ο αθλητής αγωνίζεται σε ομάδα που μετέχει στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ. Στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην ΕΠΟ για να επικυρωθεί και να προωθηθεί στη ΓΓΑ, ώστε ο αθλητής να μπορεί νόμιμα να κάνει χρήση του δικαιώματος που αποκτά από την αγωνιστική του δραστηριότητα.
Ο ορισμός των ιατρικών εξετάσεων ποδοσφαιριστών - άρθρο 18 παρ. 2β ΚΑΠ

Η ΕΠΟ ενημέρωσε με έγγραφό της τις ΕΠΣ, ότι κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού της Συμβουλίου την 11η Σεπτεμβρίου 2013, συζητήθηκε το θέμα του «ορισμού των ιατρικών εξετάσεων των ποδοσφαιριστών», με βάση την εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 2β του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και αποφάσισε να καθορίσει τις παρακάτω εξετάσεις: Υπέρηχος καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφημα, γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, κρεατινίνη και Νάτριο. Οι παραπάνω εξετάσεις είναι υποχρεωτικέ και θα διεξάγονται κάθε χρόνο με την αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε ποδοσφαιριστή.

Οι ποδοσφαιριστές θα καταχωρούνται στην κατάσταση υγείας, που θα καταθέτει εγγράφως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το σωματείο στη διοργανώτρια, με την αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος την κατάσταση γιατρού. Οι ειδικότητες των γιατρών που μπορούν να υπογράφουν την κατάσταση υγείας, αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 1γ του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.