Βαθμολογία

Χαμηλότερα πρόστιμα για περισσότερα έσοδα

Την αυστηροποίηση των προστίμων για όσους δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία ή αυτά είναι ανακριβή εφόσον η αποκρυβείσα φορολογητέα αξία δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ προβλέπει το νέο ποινολόγιο της εφορίας που ήδη έχει τεθεί σε ισχύ.

Για παράδειγμα επιχειρηματίας (με απλογραφικά βιβλία) που θα εντοπιστεί μέχρι το τέλος του έτους να μην έχει εκδώσει 30 αποδείξεις αξίας 5.000 ευρώ η καθεμία θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιβολή πρόστιμου ύψους 12.000 ευρώ. Αν η παράβαση βεβαιωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 το πρόστιμο εκτοξεύεται στις 30.000 ευρώ. Αντίθετα, ευμενέστερο είναι το καθεστώς για αποκρυβείσα φορολογητέα αξία άνω των 5.000 ευρώ σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς καθώς και για τους εκδότες και λήπτες πλαστών και εικονικών τιμολογίων που θα καταβάλουν πλέον μικρότερα πρόστιμα. Το νέο ποινολόγιο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από τις 26 Ιουλίου, ενώ για ορισμένες περιπτώσεις προστίμων οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν το νέο έτος (βλ. πίνακα).

Στόχος με τις νέες διατάξεις είναι να εισρεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους φορολογουμένους. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στον κρατικό κορβανά εισέρχεται ποσό μικρότερο του 5% των προστίμων που καταλογίζονται, ενώ η ίδια αδυναμία είσπραξης των προστίμων παρατηρείται ακόμα και αν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.

Βέβαια, μπορεί ο Κώδικας να οδηγεί σε εξορθολογισμό των προστίμων, ωστόσο, καθιερώνονται αυστηρά μέτρα για την είσπραξή τους, με δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις κινητών αξιών ακινήτων, καθώς και πλειστηριασμούς με διαδικασίες εξπρές. Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, το νέο ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει τα εξής:

Πρόστιμα παραβάσεων φοροδιαφυγής

• Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου αξίας πάνω από 5.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής. Σήμερα για στοιχεία αξίας πάνω από 1.200 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αξία της συναλλαγής, το οποίο, όμως, μειώνεται κατά 50% στον συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο μειώνεται κατά 60%, καθώς περιορίζεται από το 100% στο 40% της αξίας της συναλλαγής. Ομως ταυτόχρονα καταργείται η ισχύουσα σήμερα διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, μέσω της οποίας το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στο μισό, με αποτέλεσμα η πραγματική μείωση του προστίμου που επέρχεται με τη νέα διάταξη να είναι της τάξεως του 20%.

Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου αξίας μέχρι 5.000 ευρώ

• Από 26 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Πρόστιμο 800 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β΄ κατηγορίας), 1.200 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία γ΄ κατηγορίας)

• Από 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής. Πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β΄ κατηγορίας), 2.500 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία γ΄ κατηγορίας).

Πηγή: Η Καθημερινή