Βαθμολογία

Αναστέλλονται 8.526 συντάξεις

Στα 921,15 ευρώ διαμορφώνεται το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις, σύμφωνα με την τέταρτη μηνιαία έκθεση Σεπτεμβρίου 2013, του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ». Βάσει της έκθεσης, ο αριθμός των συνταξιούχων είναι 2.706.924 και ο αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων σε 4.455.847. Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Αύγουστο διαμορφώθηκε σε 2.303.432.953,73 ευρώ..
Όπως επισήμανε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, η λειτουργία του «ΗΛΙΟΥ» βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» καθώς μετά την αναγγελία 9.304 θανάτων εστάλησαν στα ταμεία για αναστολή 8.526 συντάξεις. Το 58% του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 70 ετών, το 26% κυμαίνεται μεταξύ 61 - 69 ετών και μόλις το 1% αφορά σε συνταξιούχους ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.
Οι συνταξιούχοι ηλικίας 61 - 65 ετών λαμβάνουν κατά μέσο όρο τα μεγαλύτερα ποσά σύνταξης. Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.710.506) και την Κεντρική Μακεδονία (733.079). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 308.713 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 260.900.