Βαθμολογία

Λίγα πράγματα από Βέρτη στη Λάρισα

Κοντινά στον καλλιτέχνη και στον κόσμο που βρισκόταν μπροστά στη σκηνή,με το πλάνο να μην ανοίγει ούτε με αίτηση.
Αν συνυπολογίσουμε και τις μαρτυρίες Λαρισαίων που παραβρέθηκαν,τόtε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι...

Διαβάστε περισσότερα στο grsingers.blogspot.gr