Βαθμολογία

Χαλαρώνει ο «Τειρεσίας»

Δύο παρεμβάσεις για την παροχή ρευστότητας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και για την επανεκκίνηση της δανειοδότησης των νοικοκυριών και των εταιρειών ανακοίνωσαν η Τράπεζα της Ελλάδας και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η πρώτη έχει να κάνει με τη χαλάρωση από την Τράπεζα της Ελλάδας των κριτηρίων για τη στέρηση του βιβλιαρίου επιταγών και την υπαγωγή στη «μαύρη λίστα» του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και η δεύτερη με την καθιέρωση από τις τράπεζες του scoring system ή αντικειμενικών κριτηρίων βαθμολόγησης των δανειοληπτών για τη χορήγηση δανείων. Είτε αυτά πρόκειται για στεγαστικά, είτε για καταναλωτικά, είτε για επιχειρηματικά.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό χθες η Τράπεζα της Ελλάδας, με απόφασή της που εξέδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου τροποποιούνται τα κριτήρια για τη χρήση βιβλιαρίου επιταγών από εκδότες ακάλυπτων επιταγών που έχουν αναγγελθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση, η στέρηση του βιβλιαρίου των επιταγών ισχύει για συνολικά ποσά ακάλυπτων επιταγών άνω των 5.000 ευρώ, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος στέρησης του βιβλιαρίου από 12 σε 6 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε από το 2006 οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών συνολικού ύψους 1.000 ευρώ (αθροιστικά σε διάστημα 12 μηνών) στερούνταν το βιβλιάριο επιταγών τους για 12 μήνες.

«Ο πενταπλασιασμός του ορίου, αλλά και η μείωση του χρόνου στέρησης του μπλοκ επιταγών αναμένεται να συμβάλει έτσι ώστε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να διαθέτουν μπλοκ επιταγών ακόμη και εάν αντιμετωπίζουν μία παροδική αδυναμία εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να συνεχίσουν ομαλά τη λειτουργία τους όπως ακριβώς την είχαν σχεδιάσει», σχολιάζουν με δηλώσεις τους ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς και ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Γιώργος Στεργίου.

Η ρύθμιση

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των επιχειρήσεων που ωφελούνται από τη ρύθμιση αυτή αρκεί να σημειωθεί πως από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Ιούνιο στη «μαύρη λίστα» του ΤΕΙΡΕΣΙΑ είχαν μπει εκδότες 28.095 τεμαχίων επιταγών. Το 52% αυτών ήταν για ποσά κάτω των 5.000 ευρώ. Έτσι περισσότεροι από 14.000 βγαίνουν από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Επιπλέον με την αλλαγή αυτή οι μικροί επιχειρηματίες αποκτούν με έμμεσο τρόπο ρευστότητα, αφού μπορούν να μεταθέτουν χωρίς τον κίνδυνο τις πληρωμές τους προς τους προμηθευτές.

Δάνεια-αξιολόγηση

Αλλαγές όμως έρχονται και στον τρόπο δανειοδότησης των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων.

Καθιερώνεται το scoring system, βαθμολόγιο, και σύμφωνα με αυτό θα αξιολογείται ξεχωριστά η κάθε περίπτωση του δανειολήπτη. Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε σχετικώς: «Ταυτόχρονα μετά από συνεννόηση της ηγεσίας της κυβέρνησης με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, κύριο εργαλείο αξιολόγησης στη δανειοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων, θα αποτελέσει το σύστημα βαθμολόγησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των δανειοληπτών (scoring system) το οποίο η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις».

Πιο συγκεκριμένα πλέον, θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη τόσο η τρέχουσα οικονομική συγκυρία όσο και το πιστωτικό προφίλ του κάθε δανειολήπτη. Έμφαση θα δίνεται στη συνολική εικόνα και όχι σ' ένα επιμέρους αρνητικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν εκείνος που ικανοποιεί, με βάση τη συνολική του βαθμολογία, τα κριτήρια θα δανειοδοτείται με έναν καθαρό και αντικειμενικό τρόπο. Επιπλέον τα κριτήρια βαθμολόγησης έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής οικονομικής κατάστασης και θα συνεχίσουν να μεταβάλλονται ανάλογα με την όποια εξέλιξη καθώς επικαιροποιούνται κάθε έξι μήνες. Με τον τρόπο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να αρνούνται τη χρηματοδότηση για όσους πραγματικά τη δικαιούνται.

Με πιο απλά λόγια θα εξετάζεται η συμπεριφορά των πελατών των τραπεζών. Αν, για παράδειγμα, εμφανιστούν στις τράπεζες δύο φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστωτικές κάρτες και δάνεια για να ζητήσουν νέα χρηματοδότηση θα μετρηθεί η συμπεριφορά τους έναντι των υποχρεώσεών τους.

Δηλαδή όσο πιο συνεπείς είναι τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία θα συγκεντρώνουν. Έτσι, αυτός που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα λάβει δάνειο με καλύτερο επιτόκιο ή όρους σε σχέση με τον άλλον που δεν είναι συνεπής. Ουσιαστικά οι τράπεζες ξεκινούν την «α λα καρτ» χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ