Βαθμολογία

Ξεκίνημα για το Ηλεκτρονικό παράβολο

Η πιλοτική λειτουργία του ηλεκτρονικού παραβόλου ξεκινά από την Παρασκευή. Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο.

Σε πρώτη φάση, η εφαρμογή «e- Παράβολο» θα διαθέτει ηλεκτρονικά παράβολα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και στη συνέχεια θα εντάσσονται σταδιακά παράβολα από άλλους δημόσιους φορείς, αποδέκτες παραβόλων.

Για την αγορά του e-παραβόλου οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρμογή «e-Παράβολο». Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις, χρήστες και μη χρήστες του Taxisnet, από αύριο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Δημιουργία Παραβόλου: ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο για να το καταθέσει στον φορέα.

Πληρωμή Παραβόλου: ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα - ΑΤΜ, Web banking και phone banking).

Κατάθεση Παραβόλου στον φορέα: ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στον φορέα και στην συνέχεια ο υπάλληλος του φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου μέσω της εφαρμογής.

Στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας η κατάθεση του e-παραβόλου μπορεί να γίνει δύο εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή. Στην επόμενη φάση η εφαρμογή θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει άμεσα το ηλεκτρονικό παράβολο στον φορέα.