Βαθμολογία

Αυτή είναι η «καυτή» γραμματέας του Χατζηγιάννη!

Νέος έρωτας στο προσκήνιο

Συνήθως δεν μας δείχνει τον «εσωτερικό» κόσμο της!
Αυτό είναι προνόμιο άλλων! Όμως καμιά φορά, λίγο το κρασί, λίγο η διάθεση, λίγο ο ρόλος που έχει μπει στο πετσί την κάνουν και είναι πιο αυθόρμητη!

Διαβάστε περισσότερα στο grsingers.blogspot.gr