Βαθμολογία

Μειώθηκε κατά 55% ο τζίρος από το 2009

Μεγάλη μείωση των τιμών, παζάρια με τους καταναλωτές ακόμη και για προϊόντα αξίας 3 ευρώ και εξαιρετικά σημαντική πτώση του τζίρου και του κύκλου εργασιών, κατέγραψαν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις το 2012, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, στην οποία περιλαμβάνονται μόνο οι εμπορικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο των 200.000 ευρώ και έγινε μέσω ερωτηματολογίου, οι τιμές στα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης το 2012 έχουν υποχωρήσει σε αξιοσημείωτο βαθμό σε σχέση με το 2011 (-21,3%), στο σύνολο του λιανικού εμπορίου παρουσίασαν μείωση τζίρου της τάξης του 55% συσωρευτικά από το 2009 έως σήμερα, ενώ η εκτίμηση για το 2013 κάνει λόγο για απώλειες τζίρου ύψους 30%. Επίσης, η σωρευτική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων για την περίοδο 2010 -2012, κυμαίνεται μεταξύ 40%-60%.

Σε ό,τι αφορά στα τρόφιμα, οι μικροί έμποροι προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές εντούτοις οι τιμές των προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

«Οι μικρές επιχειρήσεις μειώνουν ευκολότερα και περισσότερο τις τιμές από τις επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους» όπως αναφέρει στα συμπεράσματά της η έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ.

Σημειώνεται ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στους δύο κατεξοχήν υποκλάδους του λιανικού, την ένδυση και την υπόδηση και αφορά τις απόλυτες τιμές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως και τον ρυθμό μεταβολής τους. Επιπλέον, τιμοληψία πραγματοποιήθηκε και σε μικρά καταστήματα τροφίμων (mini markets).

Πάνως σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ οι τιμές σε προϊόντα ένδυσης και υπόδησης το 2012 έχουν υποχωρήσει σε αξιοσημείωτο βαθμό σε σχέση με το 2011 (-21,3%) ενώ σε σχέση με το 2011 η διαπραγμάτευση (το παζάρι) της τιμής έχει λάβει σχεδόν καθολικό χαρακτήρα, ακόμα και σε προϊόντα με εξαιρετικά χαμηλές τιμές. (π.χ. αξίας 3 ευρώ).

Μάλιστα ακόμη και στη νέα χαμηλότερη τιμή που πετυχαίνουν οι καταναλωτές κατόπιν διαπραγμάτευσης ζητούν απόδειξη.

Η σωρευτική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων για την περίοδο 2010 -2012, κυμαίνεται μεταξύ 40%-60%, σύμφωνα με δηλώσεις των επιχειρηματιών, με κυριότερη αιτία της εν λόγω εξέλιξης τη μείωση του διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος των καταναλωτών, μία παράμετρος η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την περικοπή των εορταστικών δώρων στο δημόσιο τομέα.

Δευτερευούσης σημασίας, αλλά εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την κατακόρυφη πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων αποτελούν η αβεβαιότητα αναφορικά με τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις καθώς επίσης η έλλειψη ρευστότητας και η διακοπή πίστωσης από τους προμηθευτές, οι οποίοι πλέον επιθυμούν την εκ των προτέρων και εις ολόκληρον πληρωμή του εμπορεύματος.

Τέλος, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, όχι μόνο έχουν απορροφήσει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αλλά παράλληλα έχουν μειώσει το περιθώριο κέρδος τους προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές, να συγκρατήσουν την πτώση του κύκλου εργασιών τους και τελικά να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις, την στιγμή που το κόστος κτήσης-προμήθειας των προϊόντων τους παραμένει σταθερά υψηλό.

Εξελίξεις στον κλάδο των Τροφίμων

Το ΙΝΕΜΥ, προχώρησε σε καταγραφή των τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα σε mini-markets της Αθήνας και προκύπτει ότι οι τιμές των προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι οποίες αντλούν τα πρωτογενή τους δεδομένα από τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι μικρομεσαίοι έμποροι δήλωσαν πως προσπαθούν διαρκώς να συγκρατήσουν τις τιμές των προϊόντων.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των μεταβολών των τιμών των τροφίμων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε.-27 αλλά και την Ευρωζώνη-17. Η ύφεση εκδηλώθηκε στην Ευρωζώνη νωρίτερα από ότι στην Ελλάδα ενώ πολλά κράτη μέλη φάνηκε να ανακάμπτουν, έστω με χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Αντίθετα στην Ελλάδα η οικονομική κρίση εκδηλώθηκε το 2008 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η οικονομική ύφεση συρρίκνωσε το διαθέσιμο εισόδημα και φυσικά την κατανάλωση αλλά οι τιμές στην κατηγορία των τροφίμων συνέχισαν να αυξάνονται. Βέβαια, από το 2012 ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται ενώ τα στοιχεία για το πρώτο δίμηνο του 2013 κάνουν λόγο για πολύ μικρές ποσοστιαίες αυξήσεις τιμών οι οποίες αρχίζουν να αντανακλούν τις νέες οικονομικές συνθήκες στη χώρα, αν και με καθυστέρηση.

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ