Βαθμολογία

Κέρδη για Εθνική και ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο

Στα 344 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας το α' εξάμηνο του 2013 και ήταν υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών που έκαναν λόγο για κέρδη ύψους 125 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία βασίστηκε στα λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία η τράπεζα πετυχαίνει για τρίτο συνεχές τρίμηνο, πράγμα που σημαίνει, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, ότι υπάρχουν πλέον σαφή σημάδια βελτίωσης της οικονομικές συγκυρίας.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Αλ. Τουρκολιάς ανέφερε ότι «τα σταθερά βήματα προόδου που έχει επιτύχει η χώρα μας, όσον αφορά τις αναγκαίες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις, έχουν πλέον δώσει νέα δυναμική στην πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, αν και οι υφεσιακές πιέσεις παραμένουν ισχυρές. Σε αυτό το ακόμη δύσκολο, αλλά πιο αισιόδοξο περιβάλλον, το πιστωτικό σύστημα μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή του καλείται να παίξει το συστημικό του ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της Εθνικής για το δεύτερο τρίμηνο προσμετρώνται στο αισιόδοξο κλίμα. Συγκεκριμένα, η οργανική κερδοφορία του Ομίλου ήταν θετική για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο- προοιωνίζοντας την επαναφορά του σε υγιή κερδοφορία, αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξή του. Κύριες συνιστώσες στην εγχώρια αγορά ήταν τόσο η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και ο συνεχιζόμενος εξορθολογισμός των λειτουργικών εξόδων, επιτυγχάνοντας σωρευτική μείωση 23% από το 2010».

Σύμφωνα με τον κ. Τουρκολία, «αξιοσημείωτη είναι η συνεχόμενη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών με θετικό αντίκτυπο στην πορεία των προβλέψεων και των κερδών και είναι αποτέλεσμα της συντηρητικής πιστοληπτικής πολιτικής που έχει εφαρμόσει η Εθνική στο χαρτοφυλάκιο της τα τελευταία χρόνια. Σημαντική θα είναι η προσθήκη της Probank στην ευρύτερη οικογένεια της Εθνικής γεγονός που θα ωφελήσει το νευραλγικό για την Ελλάδα κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Οσον αφορά τις δραστηριότητες στο εξωτερικό σημείωσε ότι «η Εθνική έχει το πλεονέκτημα της σημαντικής παρουσίας της τόσο στην Τουρκία όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, δυναμικές περιοχές που της επιτρέπουν να διαφοροποιήσει τα κέρδη της – γεγονός που προσθέτει σημαντική αξία στον Όμιλο. Είναι ενδεικτικό ότι το δεύτερο τρίμηνο η Τουρκία έχει προσθέσει 180 εκατ. ευρώ στην οργανική κερδοφορία του Ομίλου και είναι ενθαρρυντικό ότι οι δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη επιστρέφουν στην κερδοφορία».

H ΔΕΗ

Στα 127,1 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ τo πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία.

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €170,2 εκατ. έναντι €52,5 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2012.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι αυξημένα κατά €97,3 εκατ. (+19,9%) σε σχέση με το α' εξάμηνο 2012 και ανήλθαν σε €586,3 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους του ενεργειακού μείγματος κατά €146 εκατ. (-8,1%), με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 19,9%, σε σύγκριση με 16,6% το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1.064 GWh (-3,5%), στις 29.217 GWh, έναντι 30.281 GWh το α' εξάμηνο του 2012. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 3,3% (-923 GWh). Στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, ο ρυθμός μείωσης της συνολικής ζήτησης επιβραδύνθηκε σε 2% από 4,9% στο πρώτο τρίμηνο.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 479 GWh (-1,9%), σε 24.604 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, παρά τη μικρή ανάκτηση μεριδίου 0,4% στη λιανική αγορά. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% λόγω των τιμολογιακών αυξήσεων από 1/1/2013 , οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων και την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή αύξηση κατά €13,2 εκατ. (+0,4%) και διαμορφώθηκε σε €2.951,2 εκατ. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 3,1 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό.

Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά €21,6 εκατ. σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2012, λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και από το γεγονός ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκών).

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 63,8% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2012 ήταν 67%.

Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 1.635 GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των μονάδων λιγνίτη και φυσικού αερίου, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή.

Επιπλέον, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ αυξήθηκε στις 4.167 GWh (+1.195 GWh) και το αντίστοιχο μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας στο 14,3% από 9,8%.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €255,5 εκατ. (-17%) σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2012, κυρίως λόγω των χαμηλότερων δαπανών για φυσικό αέριο και δευτερευόντως για υγρά καύσιμα.

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των δαπανών για αγορές ενέργειας, το οποίο οφείλεται στη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) κατά 39,5%, από €60,8/MWh σε €36,8/MWh, αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη δαπάνη για την ανάκτηση του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ