Βαθμολογία

Πρόγραμμα ανακύκλωσης στα... χωράφια

Οριστική λύση στην ανεξέλεγκτη απόθεση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, που αποτελούν τοξικές «βόμβες» για το περιβάλλον, επιχειρεί να βάλει το νέο πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κενών συσκευασιών που ξεκινά σήμερα στον δήμο Κιλελέρ, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας και τους αγρότες της περιοχής.

«Το πρόγραμμα δεν έχει κανένα κόστος για τους αγρότες, αλλά εφόσον διαθέσουν λίγο από τον χρόνο τους, μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος σε πρακτικές του παρελθόντος με την ανεξέλεγκτη απόθεση των εν λόγω συσκευασιών, που είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος στην περιοχή μας», τονίζει ο δήμαρχος Κιλελέρ, Ρίζος Κομήτσας, επισημαίνοντας στην «Η» πως «ετησίως, περί τις 50 χιλ. συσκευασίες φυτοφαρμάκων κατέληγαν στα σκουπίδια, αποτελώντας σοβαρή εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης».

Επιβάρυνση

Ο δήμος Κιλελέρ αποτελεί τον μεγαλύτερο αγροτικό δήμο στη χώρα, με 900.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης (εντατικής καλλιέργειας: π.χ. βαμβάκι, σιτηρά, βιομηχανική τομάτα κ.τ.λ.), οπότε η επιβάρυνση από την ανεξέλεγκτη απόθεση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος στην περιοχή. Η πρώτη συλλογή των κενών συσκευασιών έχει προγραμματιστεί στα χωριά Μ. Μοναστήρι, Καλαμάκι, Αρμένιο, Κιλελέρ, Μέλισσα, Μελία, Χάλκη, Πλατύκαμπος, Ομορφοχώρι, Νίκαια, Ζάππειο, Μύρα, Βούναινα, Αγιοι Ανάργυροι.

Ενώ στόχος είναι να βραβευθεί και το χωριό όπου θα συγκεντρωθούν τα περισσότερα κενά δοχεία.Συνολικά, η συγκέντρωση των κενών συσκευασιών θα γίνει σε 14 προκαθορισμένα σημεία, θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Πέμπτη 29 Αυγούστου, από όπου θα διέλθει ειδικό απορριμματοφόρο όχημα της ΕΕΑΑ για την αποκομιδή τους. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται αφού ξεπλυθούν καλά από τους αγρότες, μέσα σε ειδικές διαφανείς σακούλες, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τους γεωτεχνικούς του δήμου στο παλαιό δημαρχείο Νίκαιας αλλά και τους επαγγελματίες γεωπόνους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Στους εθελοντές θα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό για την ανακύκλωση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ενώ κάθε σακούλα θα αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό παραγωγό, αφού θα αναγράφει τα στοιχεία του, ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα των συσκευασιών. Η καθαρότητα των κενών συσκευασιών, που είναι απαραίτητη για να καταστούν ανακυκλώσιμες, θα ελέγχεται από γεωπόνους - μέλη του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, κατά την παραλαβή στα σημεία συγκέντρωσης. Όπως διευκρινίζεται στη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μελών, η ΕΕΑΑ δεν θα παραλαμβάνει σακούλες με κενές συσκευασίες οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από τη βεβαίωση του γεωπόνου.

Πιστοποίηση

Οι συσκευασίες που θα καταλήγουν στο ΚΔΑΥ θα συνοδεύονται με βεβαίωση, από αρμόδιο γεωπόνο, που θα πιστοποιεί την καθαρότητά τους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διαδικασία τροποποίησης (εξαιρετικά χρονοβόρα) των Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ (πρόκειται για συσκευασίες -όχι επικίνδυνα απόβλητα- η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί ένα εγκεκριμένο πρωτόκολλο), ενώ πρέπει να επισημανθεί πως η όλη διαδικασία θα είναι και υπό την αιγίδα της ΕΕΑΑ.

Στις προθέσεις του δήμου Κιλελέρ είναι το πρόγραμμα ανακύκλωσης να συνεχιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τη συγκέντρωση και αποκομιδή των συσκευασιών στο τέλος των μεγάλων καλλιεργητικών περιόδων. Ενώ, να σημειωθεί πως το πλαστικό που θα προκύψει από την ανακύκλωση δεν χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, σε τρόφιμα αλλά σε χρήση καλωδίων και συναφείς κατηγορίες.

Πηγή: Ημερησία