Βαθμολογία

Στο 65% η απογραφή των ασφαλισμένων

Το 65% του συνολικού έργου της απογραφής του συνόλου των ασφαλισμένων (εν ενεργεία, συνταξιούχων και έμμεσων μελών) στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα από τον ίδιο τον οργανισμό. Φέτος, ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί πέραν της θεώρησης των βιβλιαρίων και ηλεκτρονική απογραφή όλων των ασφαλισμένων. Η διαδικασία της Απογραφής, που βρίσκεται σε εξέλιξη έως και την 31η Οκτωβρίου έχει ως εξής: Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών απογράφουν τους υπαλλήλους τους και θεωρούν τα βιβλιάρια αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, των οποίων η θεώρηση δεν απαιτεί προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (πχ πιστοποιητικά σπουδών, ληξιαρχικές πράξεις, Ε1 κ.ο.κ.).
Το πλήθος των ασφαλισμένων που οφείλει να προσέλθει στα καταστήματα του Οργανισμού αφορά σε θεωρήσεις βιβλιαρίων έμμεσων μελών των εν ενεργεία ασφαλισμένων, για τα οποία απαιτείται προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (ενήλικα τέκνα που δικαιούνται ασφάλισης, σύζυγοι κ.λπ.). Το έργο αυτό που ξεκίνησε τον Ιανουάριο έχει ολοκληρωθεί στο 77%. Επιπλέον, η απογραφή-θεώρηση των συνταξιούχων ασφαλισμένων του Δημοσίου καθώς και των έμμεσων μελών αυτών πραγματοποιείται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον Ιούνιο και το έργο έχει ολοκληρωθεί στο 35% περίπου.

Πηγή: TO BHMA