Βαθμολογία

Ανακοίνωση Football League

Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 και ώρα 13.00΄, το Διοικητικό Συμβούλιο της
FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.- Προκήρυξη Πρωταθλήματος FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ 2013-2014
2.- Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής κλήρωσης πρωταθλήματος.
3.- Διάφορα Θέματα