Βαθμολογία

Επίορκος στη Θεσσαλία για άδειες σε Αλβανούς

Επίορκοι, αδικαιολογήτως απόντες από την υπηρεσία τους επί σειρά μηνών, με αλλεπάλληλες «αναρρωτικές» άδειες και πλημμελή άσκηση καθηκόντων. Είναι τα συνηθέστερα πειθαρχικά αδικήματα που διαπράττουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, με συνέπεια να παύονται οριστικά ή προσωρινά.

Η «εκκαθάριση» του Δημοσίου από επίορκους και «κοπανατζήδες» αποτελεί προτεραιότητα για την ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεδομένου ότι εξ αυτών αναμένεται να συμπληρωθεί, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των υπολειπόμενων 2.000 απολύσεων μέχρι τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον τελευταίο μήνα απολύθηκαν για σοβαρά ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα 104 δημόσιοι υπάλληλοι. Συνολικά από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα έχουν απολυθεί 204 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ για το ίδιο διάστημα έχουν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία 993.

Παράλληλα, στο τέλος Ιουνίου στα πειθαρχικά συμβούλια (Α΄ και Β΄ βαθμού) εκκρεμούσαν 1.920 υποθέσεις. Σχηματικά, ο μέσος όρος εξέτασης υποθέσεων στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά είναι περίπου 200 και στο δευτεροβάθμιο 50 υποθέσεις τον μήνα. Οι «κοπανατζήδες» είναι η συνηθέστερη κατηγορία επίορκων δημοσίων υπαλλήλων.

Μία από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις στα πειθαρχικά συμβούλια είναι και στη Θεσσαλία: Υπάλληλος δήμου της Θεσσαλίας επαύθη για 6 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών για παράβαση καθήκοντος, επειδή, ως υπάλληλος του δήμου και ανταποκριτής του ΟΓΑ, χορήγησε μη νόμιμες βεβαιώσεις και απογραφικά δελτία σε Αλβανούς οικονομικούς μετανάστες με τις οποίες εξασφάλισαν μη νομίμως άδειες διαμονής στη χώρα, αν και είχε γνώση ότι οι ανωτέρω δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ (Ιούνιος 2013, Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Υπάλληλος δήμου της Αττικής επαύθη οριστικά επειδή απείχε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία της για 2,5 μήνες. Την απόφαση έλαβε τον Μάιο το Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου.

Εκπαιδευτικός επαύθη οριστικά επειδή κατά το σχολικό έτος 2011-2012 απουσίαζε αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του για 70 και πλέον ημέρες. Η απόφαση ελήφθη τον Ιούνιο από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Το Πρωτοβάθμιο Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο ΥΠΕΘΑ επέβαλε τον Ιούνιο του 2013 σε μόνιμο πολιτικό υπάλληλο την ποινή της οριστικής παύσης επειδή απουσίασε αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των καθηκόντων του 114 ημέρες.

Εκπαιδευτικός επαύθη οριστικά επειδή απουσίασε αδικαιολόγητα από τα υπηρεσιακά καθήκοντά της από τον Σεπτέμβριο 2009 έως και τον Μάρτιο 2013. Την απόφαση έλαβε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής επαύθη οριστικά επειδή απουσίασε αδικαιολόγητα για πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός έτους (Απρίλιος 2013, Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου).

Εκπαιδευτικός επαύθη οριστικά επειδή έλαβε πολλαπλές συνεχόμενες αναρρωτικές άδειες για επτά μήνες περίπου, βάσει πλαστών ιατρικών γνωματεύσεων τις οποίες συνέταξε, υπέγραψε και σφράγισε με πλαστή σφραγίδα ο ίδιος. Επίσης, ο ίδιος απουσίαζε αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2012 (61 ημέρες) παραπλανώντας την υπηρεσία με πλαστές ιατρικές γνωματεύσεις. Αρνήθηκε να προσέλθει σε υγειονομική επιτροπή για ιατρική εξέταση (Ιούνιος 2013, Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας).

Πηγή: Η Καθημερινή