Βαθμολογία

Χωρίς ενημερότητα η ρύθμιση στα ταμεία

Αίρεται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής φορολογικής ενημερότητας από 1-1-2013 των οφειλετών για να υπαχθούν στη ρύθμιση «νέας αρχής» των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σχετική τροπολογία κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με αυτή την άρση μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισμοί για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλετών οι οποίοι, ενώ είχαν την πρόθεση να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν, με αποτέλεσμα τόσο την απώλεια εσόδων για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης όσο και την αδυναμία των οφειλετών να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων της ρύθμισης.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι η ρύθμιση «νέας αρχής» αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, εξέλιξη που με την τελευταία διευθέτηση των συσσωρευμένων οφειλών του 2013 καθιστά περισσότερο ελκυστική και ευέλικτη την ένταξη στη ρύθμιση.

Προηγήθηκε η άρση της φραγής για την υποβολή ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ καθώς και η αύξηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την υποβολή των εγγυήσεων που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση ρύθμισης μεγάλων οφειλών. Και οι τρεις κινήσεις αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην αγορά αλλά και τα ακανθώδη ταμειακά ελλείμματα των ασφαλιστικών φορέων. Η άρση της φορολογικής ενημερότητας ως προαπαιτούμενο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών αποτελεί μια ευνοϊκή κίνηση ιδιαίτερα προς μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων τα Ταμεία θα βρεθούν στο όρια της βιωσιμότητας το 2014.

Συνολικός απολογισμός της εισπραξιμότητας των οφειλών και της αποτελεσματικότητας της τελευταίας ρύθμισης αναμένεται να γίνει στα μέσα του Σεπτεμβρίου κατά τις συναντήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας.