Βαθμολογία

Αποζημίωση για τα θύματα της βόμβας

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή η ειδική τροπολογία που θα επιτρέψει την αποζημίωση των Λαρισαίων των οποίων οι περιουσίες επλήγησαν από την εγκληματική βομβιστική επίθεση στην πολυκατοικία επί της Μανδηλαρά και Υψηλάντου, τον Ιούλιο.

Οι αποζημιώσεις, για ποσά πέραν των τυχόν υφιστάμενων ασφαλιστικών καλύψεων θα δοθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου θα υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις των πληγέντων. Αφορούν δε ακίνητα αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία που έπαθαν ζημιές από τη μεγάλη έκρηξη.

Του θέματος ως γνωστόν είχε επιληφθεί ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς, που είχε δεσμευτεί προσωπικά για την εξεύρεση φόρμουλας που θα επέτρεπε τις αποζημιώσεις. Την υπόθεση παρακολουθεί από τότε στενά, προωθώντας τη γραφειοκρατική διαδικασία, ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Χρ. Κέλλας, ο οποίος ενημερώθηκε χθες πως η τροπολογία είναι ενσωματωμένη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μακεδονίας, έχει λάβει τις απαιτούμενες υπογραφές υπουργών και την εγκριτική έκθεση του Λογιστηρίου του κράτους. Αναλυτικά, η τροπολογία που τιτλοφορείται «Αποζημίωση παθόντων από εγκληματικές ενέργειες» αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακινήτων πραγμάτων δικαιούνται αποζημίωσης από την οικεία Περιφέρεια για υλικές ζημιές, που υφίστανται ή υπέστησαν από εγκληματικές ενέργειες, που στρέφονται κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του, με αφορμή την άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος διενεργείται και η ακριβής έκταση της ζημιάς προσδιορίζεται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή εβλάβη ήτανασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά της Περιφέρειας υπάρχει μόνο για το επιπλέον της δικαιούμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό.

2. Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός εξήντα ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου περί πράξεων, που έγιναν προ της δημοσίευσης αυτού.

3. Ο κατά τα ως άνω λαμβάνων την αποζημίωση υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών μετά την είσπραξη της αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτού, του καταλογίζεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Περιφέρειας, στην οποία συνέβη το γεγονός, το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης, το οποίο προσαυξάνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο από την ημερομηνία της είσπραξής της. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Περιφέρεια για τις υλικές ζημιές από τις ανωτέρω πράξεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή κράτηση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Πηγή: Eφ. Ελευθερία