Βαθμολογία

Αρχή υποχρεωτικών μετατάξεων στην Παιδεία

Ανοίγει ο δρόμος για τις υποχρεωτικές μετατάξεις στην εκπαίδευση, καθώς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε χθες στη δημοσιότητα δύο σημαντικές αποφάσεις.

Με την πρώτη, το υπουργείο διαπιστώνει το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με τη δεύτερη αποφασίζει τον αριθμό των υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών και καταγράφει αναλυτικά τις θέσεις που πρέπει να καλύψουν. Αυτές είναι οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και θέσεις διοικητικού προσωπικού στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στα δημόσια ΙΕΚ.

Η απόφαση, που υπογράφεται από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, με ημερομηνία 13 Αυγούστου 2013, αναφέρεται καθαρά σε εκπαιδευτικούς «που μετατάσσονται υποχρεωτικά» και καταγράφει αναλυτικά τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Οι θέσεις αυτές στην απόφαση παρουσιάζονται συγκεκριμένα ανά περιφέρεια και νομό, με ταυτόχρονη αναφορά στις ειδικότητες που ζητούνται.

Εχει προηγηθεί απόφαση του υπουργού, επίσης με ημερομηνία 13/8/2013, με την οποία διαπιστώνεται το πλεονάζον προσωπικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κι εδώ η καταγραφή γίνεται ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το σύνολο του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού γυμνασίων και λυκείων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και στις 13 περιφέρειες είναι 6.025 άτομα. Οι ειδικότητες που συμμετέχουν -όχι στον ίδιο βαθμό- στον σχηματισμό του αριθμού των πλεοναζόντων είναι η αγγλική, γαλλική και γερμανική φιλολογία, η πληροφορική, τα καλλιτεχνικά, η φυσική αγωγή, η μουσική, οι νομικές - πολιτικές επιστήμες, η οικονομία, οι θεατρικές σπουδές, η διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και θεολόγοι, και σε λίγες περιπτώσεις φυσικοί και φιλόλογοι.

Οι κενές θέσεις στα δημοτικά σχολεία (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) υπολογίζονται από το υπουργείο Παιδείας και στις 13 περιφέρειες σε 3.876, με κύριες ειδικότητες την αγγλική, γαλλική και γερμανική φιλολογία, την πληροφορική, τα καλλιτεχνικά και τη φυσική αγωγή.

Πάνω σε αυτό τον υπολογισμό πλεοναζόντων (στη δευτεροβάθμια) και κενών (στην πρωτοβάθμια) θέσεων, έρχεται να βασιστεί η απόφαση για τις υποχρεωτικές μετατάξεις. Η υπουργική απόφαση δεν ορίζει το ποιοι από τους εκπαιδευτικούς θα μετακινηθούν, ορίζει όμως τις κενές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Δίπλα στις 3.876 θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η υπουργική απόφαση καθορίζει και 828 θέσεις διοικητικού προσωπικού, που πρέπει να πληρωθούν. Ενας πρώτος υπολογισμός αποκαλύπτει ότι πάνω από 1.300 άτομα από το χαρακτηρισμένο ως πλεονάζον προσωπικό, δεν αντιστοιχούν σε κενές θέσεις.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις προς κάλυψη, καλούνται από σήμερα έως και τις 23/8 «να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις».

Πηγή: Η Καθημερινή