Βαθμολογία

Σύσταση διοικούσας επιτροπής ποδοσφαίρου

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να συσταθεί διοικούσα επιτροπή ποδοσφαίρου, με τον Πλεξίδα να έχει την πλειοψηφία των μελών που θα το απαρτίζουν. Πάντως πρόθεσή του είναι να υπάρχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Λάρισας.